Ihr Browser ist veraltet und könnte Problem bei der Darstellung der Webseite haben.OK

TAT rozšiřuje svoje portfolio lineární techniky

Zde najdete:  www.tat.cz   |  Firma   |  News   |  TAT rozšiřuje svoje portfolio lineární techniky

TAT rozšiřuje svoje portfolio lineární techniky

 
             

 

Díky produktům firmy HIWIN, specialisty na lineární techniku, nabízíme od nynějška ještě širší škálu produktů v oblasti profilových vodicích kolejnickuličkových šroubů a lineárních os.

 

Jakožto odborníky na pohonovoudopravní a systémovou techniku nás těší, že můžeme nyní našim zákazníkům nabídnout ještě rozsáhlejší portfolio produktů v oblasti lineární techniky. Díky stavebnicovému systému a individuálně nakonfigurovatelným profilovým vodicím kolejnicím, mnohostranně využitelným kuličkovým šroubům a lineárním osám dokážeme ve spolupráci s našimi zákazníky vyvíjet optimální řešení pro mechanické, lineární a rotační pohyby.

Profilové vodicí kolejnice od firmy HIWIN umožňují lineární pohyby prostřednictvím valivých prvků a vyznačují se vysokým stupněm účinnosti a bezvůlovostí. Nanejvýš přesné lineární pohyby jsou realizovatelné díky využití kuliček nebo válečků mezi kolejnicemi a vozíky. Koeficient tření činí v tomto případě pouhou padesátinu v porovnání s běžným kluzným vedením.

Naše kuličkové šrouby od firmy HIWIN slouží k přeměně rotačního pohybu na podélný (a obráceně) a jsou k dispozici ve válcovaném, okružovaném a broušeném provedení. Vyžadují velmi malý hnací moment a vyznačují se přesností, vysokým stupněm účinnosti a mimořádnou tuhostí, přičemž zároveň poskytují hladký a přesný chod s minimálním třením. Kuličkové šrouby nalézají uplatnění u velkého množství průmyslových a přesných strojů. Nabízíme proto v této oblasti široký výběr odpovídající aplikacím našich zákazníků.

Lineární osy a osové systémy nacházejí uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích, kde je potřeba přesun nebo polohování dílů. Nabízíme lineární osy s ozubeným řemenem pro aplikace vyžadující vysokou rychlost a velkou délku zdvihu a lineární osy s vřetenem s vysokou tuhostí, přesností polohování a posuvnou silou. Splňují nejnáročnější požadavky na dynamiku, přesnost a hladký chod. Naše lineární stoly s kuličkovými šrouby nebo ozubenými řemeny jsou flexibilně použitelné polohovací moduly a díky svému dvojitému vedení se hodí speciálně pro aplikace, které vyžadují vysokou tuhost a schopnost snášet velká momentová zatížení.

Díky stavebnicovému provedení se naše osy s řemenovými pohony a lineární stoly dají flexibilně kombinovat do dvojitých os a víceosých systémů. Ať už potřebujete systém pro trojrozměrné pohyby nebo „ploché“ manipulační úlohy, díky našim individuálně konfigurovatelným kompletním systémům dokážeme najít řešení odpovídající vašim požadavkům! 

 

Nahoru
© Copyright 2017       TAT-Technom-Antriebstechnik GmbH       www.tat.at created by CIC