Ihr Browser ist veraltet und könnte Problem bei der Darstellung der Webseite haben.OK

TAT rozšiřuje svoje portfolio lineární techniky

TAT rozšiřuje svoje portfolio lineární techniky

 
             

 

Díky produktům firmy HIWIN, specialisty na lineární techniku, nabízíme od nynějška ještě širší škálu produktů v oblasti profilových vodicích kolejnickuličkových šroubů a lineárních os.

 

Jakožto odborníky na pohonovoudopravní a systémovou techniku nás těší, že můžeme nyní našim zákazníkům nabídnout ještě rozsáhlejší portfolio produktů v oblasti lineární techniky. Díky stavebnicovému systému a individuálně nakonfigurovatelným profilovým vodicím kolejnicím, mnohostranně využitelným kuličkovým šroubům a lineárním osám dokážeme ve spolupráci s našimi zákazníky vyvíjet optimální řešení pro mechanické, lineární a rotační pohyby.

Profilové vodicí kolejnice od firmy HIWIN umožňují lineární pohyby prostřednictvím valivých prvků a vyznačují se vysokým stupněm účinnosti a bezvůlovostí. Nanejvýš přesné lineární pohyby jsou realizovatelné díky využití kuliček nebo válečků mezi kolejnicemi a vozíky. Koeficient tření činí v tomto případě pouhou padesátinu v porovnání s běžným kluzným vedením.

Naše kuličkové šrouby od firmy HIWIN slouží k přeměně rotačního pohybu na podélný (a obráceně) a jsou k dispozici ve válcovaném, okružovaném a broušeném provedení. Vyžadují velmi malý hnací moment a vyznačují se přesností, vysokým stupněm účinnosti a mimořádnou tuhostí, přičemž zároveň poskytují hladký a přesný chod s minimálním třením. Kuličkové šrouby nalézají uplatnění u velkého množství průmyslových a přesných strojů. Nabízíme proto v této oblasti široký výběr odpovídající aplikacím našich zákazníků.

Lineární osy a osové systémy nacházejí uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích, kde je potřeba přesun nebo polohování dílů. Nabízíme lineární osy s ozubeným řemenem pro aplikace vyžadující vysokou rychlost a velkou délku zdvihu a lineární osy s vřetenem s vysokou tuhostí, přesností polohování a posuvnou silou. Splňují nejnáročnější požadavky na dynamiku, přesnost a hladký chod. Naše lineární stoly s kuličkovými šrouby nebo ozubenými řemeny jsou flexibilně použitelné polohovací moduly a díky svému dvojitému vedení se hodí speciálně pro aplikace, které vyžadují vysokou tuhost a schopnost snášet velká momentová zatížení.

Díky stavebnicovému provedení se naše osy s řemenovými pohony a lineární stoly dají flexibilně kombinovat do dvojitých os a víceosých systémů. Ať už potřebujete systém pro trojrozměrné pohyby nebo „ploché“ manipulační úlohy, díky našim individuálně konfigurovatelným kompletním systémům dokážeme najít řešení odpovídající vašim požadavkům! 

 

Nahoru
© Copyright 2017       TAT-Technom-Antriebstechnik GmbH       www.tat.at created by CIC