Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
Functional cookies
Targeting cookies

Ihr Browser ist veraltet und könnte Problem bei der Darstellung der Webseite haben.OK

Zde najdete:  www.tat.cz   |  Soukromí

Ochrana dat

Nařízení o ochraně osobních údajů DSGVO

 

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů jsou pro nás důležité. Tyto webové stránky proto ukládají a zpracovávají údaje výhradně v souladu s rakouským a evropským nařízením o ochraně osobních údajů (DSGVO). Jako uživatel aktivně souhlasíte se zpracováním údajů ve smyslu tohoto prohlášení prostřednictvím výběrového pole.

Toto prohlášení o ochraně údajů se vztahuje pouze na tuto webovou stránku. Pokud jste prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách přesměrováni na jiné webové stránky, informujte se prosím přímo na přesměrovaných webových stránkách o příslušném nakládání s vašimi údaji. Vaše osobní údaje (např. titul, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.) budeme zpracovávat pouze v souladu s ustanoveními rakouského zákona o ochraně osobních údajů. Následující předpisy vás informují o druhu, rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a používání osobních údajů.
Rádi bychom vás upozornili, že přenos údajů na internetu (např. při komunikaci e-mailem nebo prostřednictvím nešifrovaných webových stránek) může mít bezpečnostní slabiny. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.
Při zadávání objednávky prostřednictvím našich webových stránek budou vaše předané nebo zadané údaje ručně nebo automaticky zkontrolovány z hlediska platnosti a aktuálnosti s existující databází a v případě potřeby porovnány za účelem opravy námi uložených údajů. Za tímto účelem může být nezbytné, aby vás naši zaměstnanci kontaktovali. To se provádí e-mailem nebo telefonicky. Vámi zadané údaje budou použity výhradně pro zpracování objednávky, vyřízení registrace nebo pro interní marketingové účely; údaje nebudou předány třetím stranám. Údaje budou vymazány, jakmile bude příslušná smlouva splněna a nebude již existovat žádná zákonná povinnost údaje uchovávat.

 

Odkazy

.

Odkazy, které opouštějí naše webové stránky, kontrolujeme z redakčního hlediska velmi pečlivě. Nepřebíráme však žádnou odpovědnost za obsah stránek, na které vedou odkazy z této nebo jiné webové stránky.


Nemáme žádný vliv na současnou ani budoucí podobu nebo obsah odkazovaných stránek.


Kontaktní formulář
Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, uloženy pro účely zpracování dotazu a v případě následných dotazů. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Inventární údaje
Bez vašeho výslovného souhlasu nebo bez právního základu nebudou vaše osobní údaje předávány třetím stranám mimo zpracování smlouvy. Po úplném zpracování smlouvy budou vaše údaje zablokovány pro další použití. Po skončení platnosti daňových a obchodních předpisů budou tyto údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s jejich dalším použitím.
Vaše osobní údaje, pokud jsou potřebné pro vznik, obsah nebo změnu smluvního vztahu (inventární údaje), budou použity výhradně pro účely zpracování smlouvy. Například vaše jméno a adresa musí být předány dodavateli zboží, aby mohl zboží dodat.

Bonitätsüberprüf
Pokud provádíme platby předem, např. v případě platby na účet, můžeme o vás získat informace o bonitě.
Pro tento účel předáme vaší osobní údaje (např. jméno a adresu) této společnosti. Na základě matematicko-statistických postupů se posuzuje riziko nezaplacení. Uzavření kupní smlouvy podmiňujeme výsledkem kontroly bonity.

Webová analýza pomocí Google Analytics
Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používá tyto cíleně zaměřené soubory cookie.
Další informace o nakládání s uživatelskými údaji pomocí služby Google Analytics naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245? Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Informace o souborech cookie
Existují tři kategorie souborů cookie:

 • Nepodmíněné soubory cookie pro zajištění základní funkčnosti webových stránek
 • .
 • funkční soubory cookie pro zajištění výkonu webových stránek
 • .
 • cílené soubory cookie pro zlepšení uživatelského prostředí
 • .

Internetové stránky částečně používají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a ukládá je váš prohlížeč.
Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané soubory cookie relace. Po skončení návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě.
Vaš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud zakážete soubory cookie, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Omezení funkčnosti bez souborů cookie
Pokud nám obecně nepovolíte používat soubory cookie, některé funkce a stránky nebudou fungovat podle očekávání. Nebude fungovat zejména přihlášení.


Soubory protokolu serveru
Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

 • Typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Adresa URL odkazu
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétním osobám. Tyto údaje nekombinujeme s jinými zdroji dat. Vyhrazujeme si právo tyto údaje dodatečně zkontrolovat, pokud zjistíme konkrétní náznaky nezákonného použití.

Šifrování SSL
Tyto stránky používají šifrování SSL z důvodu bezpečnosti a ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.
Pokud je aktivováno šifrování SSL, údaje, které nám posíláte, nemohou číst třetí strany.

Informace
Podle nařízení EU o ochraně osobních údajů máte právo na bezplatné informace o svých uložených údajích a případně právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Dotazy můžete pokládat například prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v tiráži.

 

Nahoru
© Copyright 2017       TAT-Technom-Antriebstechnik GmbH       www.tat.at created by CIC