Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
Functional cookies
Targeting cookies

Ihr Browser ist veraltet und könnte Problem bei der Darstellung der Webseite haben.OK

WPC Perfektní systém nosičů obrobků

Zde najdete:  www.tat.cz   |  Firma   |  News   |  WPC Perfektní systém nosičů obrobků

Perfektní systém nosičů obrobků

 

Rychle a spolehlivě: Flexibilní řešení pro automatizovanou manipulaci s produkty

 

Ve všech procesech průmyslové výroby je důležitý zejména efektivní pohyb materiálu. Systémy nosičů obrobků (WPC) nabízejí komplexní řešení pro bezproblémový pohyb dílů a různých typů výrobků po výrobních linkách. Toto řešení nyní nabízí i náš partner FS Solutions v podoběobloukového dopravníku Workpiece Carrier.

Nový systém nosičů obrobků STRETCH_LINE je určen pro automatickou manipulaci a transport produktů v různých průmyslových odvětvích, jako je automobilový, elektrotechnický nebo elektronický průmysl. Tento modulární všestranný systém umožňuje realizace komplexních zařízení v co nejkratším čase a optimalizaci výrobní linky.

 

Systém WPC se používá zejména k propojení strojů a manuálních pracovišť, kde zajišťuje podávání dílů, což pomáhá automatizovat výrobní a montážní procesy.

Systém WPC od firmy FS Solutions nabízí mnoho výhod:

 • Lepší dostupnost zařízení a minimální prostoje
 • Modulární konstrukce: snadné připojení dalšího příslušenství
 • Možnost přepravy více různých produktů na jedné lince
 • Zvýšení efektivity a produktivity výrobních procesů
 • Snížení výrobních nákladů a minimalizace chyb
 • Propojení strojů a dalších pracovních stanic
 • Vychází z osvědčené technologie modulárního systému řetězového dopravníku STRETCH_LINE

Na základě známého a osvědčeného modulárního řetězového dopravníkového systému STRETCH_LINE lze při konstrukci WPC použít i další volitelné komponenty. Kromě standardních komponentů systému STRETCH_LINE, jako je profil dopravníku, dopravníkový řetěz, pohon, horizontální oblouk s kotouči a podpěrami, lze k systému doplnit také nosiče obrobků, zábradlí, extrakční/polohovací jednotky, dorazy, senzory, separační linky a identifikační systém Radio-Frequency-Identification (RFID).

Vlastnosti WPC

 • Maximální hmotnost produktu: 10 kg/kus
 • Hladina hluku: 65 dB při 30 m/min
 • Maximální rychlost pásu: 30 m/min
 • Šířka produktu: 150 mm

Vlastnosti dopravníku STRETCH_LINE

 • Šířka řetězu (SL90): 86 mm
 • Maximální zatížení: 150 kg
 • Maximální délka dopravníku: 20 m
 • Maximální rychlost dopravníku: 30 m/min
 • Dostupné pohony: vertikální, přímé, kombinované
 • Systém zábradlí pro unašeče obrobků

Díky různým modulům pro identifikaci, zastavení, distribuci nebo uložení nosičů obrobků lze ve velmi krátké době vytvořit pokročilé uspořádání linek. Standardizované distribuční moduly nabízejí možnost nasměrovat tok nosičů obrobků do hlavních a vedlejších linek.Ale co je to vlastně WorkPiece Carrier System (WPC)?

WPC systém je určen pro přidávání dílů do automatizovaných výrobních procesů a sestav ve výrobních linkách. Je to řetězový dopravník a je součástí stávajícího nebo budoucího dopravního pásu. Systém se používá k propojení strojů a dalších pracovních stanic.

 

Nosiče obrobků jsou nosiče nebo jímky, do kterých jsou výrobky umístěny během výrobního procesu. Systém nosičů obrobků zajišťuje racionální a kontrolovaný pohyb těchto nosičů a zajišťuje tak plynulý tok materiálu po výrobní lince.

 

Systém WPC byl navržen s cílem zefektivnit výrobní procesy optimalizací materiálové logistiky. Je modulární, což znamená, že jej lze přizpůsobit specifickým výrobním požadavkům a danému prostředí. Lze jej bez problému integrovat do automatizovaných procesů a zajistit tak lepší sledovatelnost produktů během výrobního procesu. Proto je WPC ideálním flexibilním řešením pro vaši výrobní linku.

Identifikační systém RFID (Radio-Frequency-Identification)

Volitelné použití RFID čipů v našich nosičích obrobků umožňuje identifikaci a sledování pohybů napříč celou výrobní linkou, díky čemuž lze sledovat celý proces. Použití radiofrekvenční identifikace (RFID) nabízí mnoho výhod.

 

RFID čipy na nosičích obrobků umožňují identifikaci každého jednotlivého obrobku. To umožňuje systému přesně sledovat, kde se konkrétní obrobek ve výrobním procesu nachází.

 

Automatický sběr dat: Technologie RFID umožňuje automatický sběr dat. Když nosič obrobku projde určitým bodem výrobní linky, RFID čip umí automaticky zaznamenat relevantní informace, jako je datum výroby, krok obrábění nebo jiná pro zákazníka důležitá data.

 

Prevence chyb: Použití čipů RFID snižuje riziko chyb. Jsou minimalizovány chyby vznikající ručním zadáváním informací, což zlepšuje přesnost získaných dat.

 

Monitorování v reálném čase: RFID umožňuje monitorování v reálném čase. To umožňuje firmám sledovat postup dílů na výrobní lince a okamžitě identifikovat jakákoliv zpoždění nebo slabá místa, což zvyšuje efektivitu výrobního procesu.

 

Sledování a řízení kvality: Použití RFID usnadňuje sledování celého cyklu obrobku od výroby až po konečnou montáž. To je důležité zejména pro sledování a řízení kvality, protože to firmám umožňuje rychle zasáhnout, když se vyskytnou problémy.

 

 

Implementace systému

Nosiče obrobků jsou přepravovány na hlavní lince. Pomocí distribučních modulů jsou nosiče přesměrovány do vedlejších linek. Mohou zde probíhat různé obráběcí operace nebo lze díly sestavovat do sestav. Tímto způsobem lze nosič (včetně produktu) přesně zastavit nebo jen pozdržet v taktovacích stanicích pro případné opracování.

 

Po dokončení procesu se nosiče opět vrátí na hlavní linku. Kombinace hlavní linky a jedné nebo více vedlejších linek se označuje jako buňka. Jednotlivé buňky lze kombinovat dohromady stejným způsobem jako hlavní a vedlejší linky.

 

 

Individuální zákaznická řešení

Víme, že každý výrobní proces je jedinečný. Proto nabízíme dopravníkové systémy s nosiči obrobků přímo na míru dle požadavků zákazníků.

 

 

Často kladené dotazy

Systém nosičů obrobků je transportní systém používaný ve výrobních a montážních linkách k efektivnímu přemisťování výrobků z jednoho pracoviště na druhé.
Systémy nosičů obrobků mají využití v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automobilový, elektro nebo letecký průmysl, a dále tam, kde je potřeba přepravovat produkty mezi různými pracovními nebo montážními stanicemi.
Typickými komponenty jsou samotné nosiče, zábradlí, zvedací/polohovací jednotky, dorazy, senzory, distribuční/separační moduly a identifikační systémy (např. RFID).
Použití RFID (Radio Frequency Identification) umožňuje identifikovat nosič a sledovat jeho cestu výrobním procesem.
Systémy WPC mají modulární konstrukci a mohou být vybaveny různými komponenty či moduly v závislosti na specifických požadavcích dané výrobní linky. To znamená, že je lze použít pro různé aplikace a produkty.
Ano, systémy nosičů obrobků jsou vhodné pro účely automatizace a cílem jejich použití je propojení automatizovaných výrobních a montážních stanic a procesů.
Efektivitu systému vyjadřuje několik faktorů, jako je propustnost, rychlost, spolehlivost a adaptabilita na požadavky výroby.
Nahoru
© Copyright 2017       TAT-Technom-Antriebstechnik GmbH       www.tat.at created by CIC