Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
Functional cookies
Targeting cookies

Ihr Browser ist veraltet und könnte Problem bei der Darstellung der Webseite haben.OK

Zde najdete:  www.tat.cz   |  domů   |  Impressum

Impressum

 

TAT - pohonová technika s.r.o.

Hraniční 2253

CZ - 370 06 České Budějovice

Tel. +420 387 414 414

Fax: +420 387 414 415

E-mail: tat@cz.tat.at

www.tat.cz

 

Jednatel společnosti: Ing. Matthias Mayer

IČO: 260 64 839

DIČ: CZ26064839 společnost je od 20.08.2003 zapsána v OR vedeného KS České Budějovice, oddíl C, vložka 11726

 

CZK účet: 1082002812 / 5500

EUR účet: 7081018940 / 8040

 

Programování: Corporate Image Consulting GmbH, Linz

Fotografie: Erwin Wimmer, Wolfstudios

 

 

Prosím povšimněte si následujících právních upozornění k této webové stránce:

Tato webová stránka může obsahovat právní odkazy na jiná majetková práva a informace o autorských právech, jež je třeba brát na vědomí a řídit se jimi. To platí obzvláště pro loga, obrázky, zvukové soubory a videa. Stahování, tisk a ukládání dat z této webové stránky je dovoleno výlučně pro soukromé použití, jejich využití přesahující soukromou potřebu musí být výslovně povoleno firmou TAT - pohonová technika. 

Firma TAT - pohonová technika nepřebírá žádnou zodpověd - nost za ztrátu dat nebo jiné technické újmy, k nimž by mohlo dojít při sledování nebo stahování dat z této webové stránky. 

U odkazů na jiné webové stránky nepřebírá firma TAT - pohonová technika žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

 

Nahoru
© Copyright 2017       TAT-Technom-Antriebstechnik GmbH       www.tat.at created by CIC