Ihr Browser ist veraltet und könnte Problem bei der Darstellung der Webseite haben.OK

Zde najdete:  www.tat.cz   |  domů   |  Impressum

Impressum

 

TAT - pohonová technika s.r.o.

Hraniční 2253

CZ - 370 06 České Budějovice

Tel. +420 387 414 414

Fax: +420 387 414 415

E-mail: tat@cz.tat.at

www.tat.cz

 

Jednatel společnosti: Ing. Matthias Mayer

IČO: 260 64 839

DIČ: CZ26064839 společnost je od 20.08.2003 zapsána v OR vedeného KS České Budějovice, oddíl C, vložka 11726

 

CZK účet: 1082002812 / 5500

EUR účet: 7081018940 / 8040

 

Programování: Corporate Image Consulting GmbH, Linz

Fotografie: Erwin Wimmer, Wolfstudios

 

 

Prosím povšimněte si následujících právních upozornění k této webové stránce:

Tato webová stránka může obsahovat právní odkazy na jiná majetková práva a informace o autorských právech, jež je třeba brát na vědomí a řídit se jimi. To platí obzvláště pro loga, obrázky, zvukové soubory a videa. Stahování, tisk a ukládání dat z této webové stránky je dovoleno výlučně pro soukromé použití, jejich využití přesahující soukromou potřebu musí být výslovně povoleno firmou TAT - pohonová technika. 

Firma TAT - pohonová technika nepřebírá žádnou zodpověd - nost za ztrátu dat nebo jiné technické újmy, k nimž by mohlo dojít při sledování nebo stahování dat z této webové stránky. 

U odkazů na jiné webové stránky nepřebírá firma TAT - pohonová technika žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

 

Nahoru
© Copyright 2017       TAT-Technom-Antriebstechnik GmbH       www.tat.at created by CIC